Báo SGGP: Thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế - hueaz.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo SGGP: Thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Ngày 13-11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/thanh-lap-bao-tang-my-thuat-hue-558851.html

Bảo tàng Mỹ thuật Huế được thành lập trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị.

Theo đó, Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế; có nhiệm vụ lưu giữ, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, thực hiện công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy, trao đổi, hợp tác và đối ngoại thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và mỹ thuật.

Bảo tàng Mỹ thuật Huế có 3 không gian gồm: Không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật; không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng và không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị.

VĂN THẮNG

Tìm kiếm:✨

  • Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Điềm Phùng Thị, Trưng bày, Kiện toàn, Không gian, Mỹ thuật, UBND tỉnh Thừa Thiên, Huế, Văn Thắng, Tác phẩm nghệ thuật, Bảo tàng, Bảo tồn, Kiện toàn tổ chức, Đối ngoại, Tranh sơn dầu

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages