Báo Tổ Quốc: Các nhà quản lý văn hóa 'bàn cách' Đổi mới công tác trưng bày Bảo tàng và di tích trong giai đoạn hiện nay - hueaz.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Các nhà quản lý văn hóa 'bàn cách' Đổi mới công tác trưng bày Bảo tàng và di tích trong giai đoạn hiện nay

Ngày 14/11, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo 'Đổi mới công tác trưng bày bảo tàng và di tích trong giai đoạn hiện nay'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/cac-nha-quan-ly-van-hoa-ban-cach-doi-moi-cong-tac-trung-bay-bao-tang-va-di-tich-trong-giai-doan-hien-nay-20181115085527118.htm

Hội thảo "Đổi mới công tác trưng bày Bảo tàng và di tích trong giai đoạn hiện nay". Nguồn: Sở VHTT Thừa Thiên Huế

Tham gia Hội thảo có hơn 100 nhà quản lý văn hóa, chuyên gia đầu ngành, các nhà nghiên cứu về bảo tồn, bảo tàng đến từ 20 Bảo tàng và Khu di tích trên toàn quốc

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung như: Vai trò, vị thế của các Bảo tàng nói chung và hệ thống bảo tàng, Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ta; Đánh giá hiện trạng trưng bày tại các Bảo tàng, đưa ra định hướng đổi mới trưng bày nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng, phát huy hiệu quả giá trị của hệ thống thiết chế văn hóa này; Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp đổi mới trưng bày giữa các bảo tàng trong tỉnh và trên toàn quốc, đặc biệt là trong hệ thống Bảo tàng và Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, Hội thảo đã đề ra hệ thống các giải pháp phong phú, tiếp cận vấn đề từ nhiều khía cạnh, từ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, vai trò của hiện vật gốc đến tuyên truyền giáo dục, truyền thông, tiếp cận công chúng, xã hội hóa, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, nguyên lý thẩm mỹ trong thiết kế, nội dung chú thích, bản text.. để xây dựng bảo tàng thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn, lôi cuốn sự thưởng lãm của công chúng.

Theo thống kê, trên cả nước hiện có 162 bảo tàng gồm 126 bảo tàng công lập và 36 bảo tàng ngoài công lập, số lượng hiện vật lưu trữ lên tới gần 3 triệu. Qua Hội thảo lần này góp phần khẳng định vị trí, tầm quan trọng của bảo tàng, di tích trong đời sống xã hội, đánh thức tiềm năng vốn có của kho tàng di sản và để bắt kịp xu thế phát triển, phát huy các giá trị văn hóa, hình thành nên những sản phẩm du lịch văn hóa đa dạng, hấp dẫn./.

Thanh Thủy (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Bảo tàng, Sưu tầm, Trưng bày, Hiện vật, Văn hóa, Di tích, Hội thảo, Bảo tàng Thành, Cao Tầm, Khu Di, Vai trò của, Dung Như, Tại hội thảo, Sở văn hóa thông tin, Sở văn hóa, Hồ Chí Minh

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages