Báo Tổ Quốc: Thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế - hueaz.com

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Việc thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế sẽ dựa trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị nằm trên đường Lê Lợi, TP. Huế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nghệ thuật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/thanh-lap-bao-tang-my-thuat-hue-20181114120108947.htm

Ngày 14/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa có Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế dựa trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao; có nhiệm vụ lưu giữ, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, thực hiện công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy, trao đổi, hợp tác và đối ngoại thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và mỹ thuật.

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng sẽ nằm trong không gian của Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Về kết cấu, Bảo tàng Mỹ thuật Huế sẽ có 03 không gian gồm: Không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật; Không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng và Không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị. Trụ sở Bảo tàng đặt tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Về cơ cấu tổ chức, Bảo tàng Mỹ thuật Huế có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Trưng bày – Hướng dẫn; Phòng Nghiên cứu – Bảo quản.

Quyết định về việc thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2018.

Lê Chung

Tìm kiếm:✨

  • Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Điềm Phùng Thị, Trưng bày, Không gian, Mỹ thuật, Kiện toàn, Huế, Bảo tàng, Tác phẩm nghệ thuật, UBND tỉnh Thừa Thiên, Bảo tồn, Sở văn hóa, Lê Chung, Về việc, Đường Lê Lợi, Phòng trưng bày, Con dấu, Bảo quản, Đối ngoại

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages